เลขเด็ดรถผู้จัดการฟาร์มไก่แก้บน 3 เทพวัดสว่างอารมณ์

เลขเด็ดรถผู้จัดการฟาร์มไก่แก้บน 3 เทพวัดสว่างอารมณ์

ผู้จัดการฟาร์มไก่ได้นำไก่สดจำนวน 100 ตัว มาแก้บน 3 เทพวัดสว่างอารมณ์ หลังได้มากราบไหว้ขอพรและทำการอธิษฐานกลับไปสมดังใจนึกทุกประการเลยนำสิ่งของที่บนเอาไว้มาทำการแก้บนเพื่อให้สิ้นที่บนเอาไว้ขาดสิ้น  ...