เจ้าของสวนขนส้มโอกว่า 100 ลูกและจุดประทัดแก้บน 1,000 นัดแก้บนพระพุทธเจ้าน้อยหลังทำให้ตนถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้าย 2 ตัว จำนวน 10 ใบ

 

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ หลังมีการแชร์รูปภาพหนึ่งที่ผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัวหมายเลข 95 ประจำงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 พร้อมด้วยส้มโอ 4 เข่งใหญ่กว่า 100 ลูก ไปถวายพระพุทธเจ้าน้อย หรือ พระพุทธเจ้าปางประสูติ หรือ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร เป็นจำนวนมาก

 

ภายหลังทราบชื่อต้นสายเจ้าของรูปภาพโดยเธอมีชื่อว่า พรพรรณี วรรณสกุล เป็นจ้าของเฟสบุ๊กดังกล่าวที่มีคนแชร์ ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัวหมายเลข 95 โดยเธอเราให้ฟังว่า ตนมีความนับถือพระพุทธเจ้าน้อยหรือ พระพุทธเจ้าปางประสูติ หรือ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร มากเมื่อครั้งที่เดินทางไปแสวงบุญ ณ สถานที่ประสูติที่ประเทศเนปาล ตนก็ได้นำพระพุทธเจ้าน้อยหรือ พระพุทธเจ้าปางประสูติ หรือ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมารกลับมาบูชา 1 องค์

 

และก่อนวันหวยออกตนมาทำบุญทอดกฐินที่วัดอินทาราม มาเจอพระพุทธเจ้าน้อยจึงเข้าไปกราบไหว้ขอพรและในขณะนั้นสายตาก็มองเห็นเลข 95 ลางๆ และได้ออกตระเวนออกหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัว 95 ทั้งจังหวัดสมุทรสงครามได้เพียง 5 ใบโทรศัพท์ฝากน้องชายที่กรุงเทพมหานครซื้อ 5 ใบ

เมื่อหวยออกก็พบว่าถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 2 ตัว 95 จำนวน 10 ใบ รับเงินสองหมื่นบาท และในวันรุ่งขึ้นได้ขนส้มโอ 4 เข่งจำนวนกว่า กว่า 100 ลูก  พร้อมประทัด 1,000 นัด แก้บนพระพุทธเจ้าน้อย หรือ พระพุทธเจ้าปางประสูติ หรือ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร