ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศ เดือนกรกฎาคม 2566 จะมีการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 งวด

 

หลังจากที่ประชานชนที่ผิดหวังจากงวดที่ผ่านมาได้ออกเจาะแสวงหาเลขเด็ดเพื่อนำมาลุ้นโชคเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนที่จะถึงวันประกาศผลการออกรางวัล อยู่นั้น ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้ประกาศ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาล  งวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2566  เป็นวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 แทน

 

สืบเนื่องมาจากวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา วันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ ทำให้มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ นั้นเองเป็นสาเหตุที่ทำให้เลื่อนวันประกาศผลการออกรางวัล จึงทำให้เดือนกรกฎาคมมีการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล 3 งวดในเดือนเดียวกัน

 

โดยเริ่มการประกาศผลการออกรางวัลงวดแรกก็คือวันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ต่อมาก็การประกาศผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่ 16 กรกฎาคม 2566  และสุดท้ายการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และทำให้เดือนสิงหาคม 2566 นี้ มีการประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงแค่ งวดเดียวเท่านั้นก็คือ งวดประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2566

 

บรรดาเหล่าคอหวยทุกท่านรับทราบโดยทั่วกัน พร้อมที่จะออกเจาะแสวงหาเลขเด็ดเพื่อนำมาลุ้นโชคเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนถึงวันประกาศผลการออกรางวัลตามวันและเวลาที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการประกาศออกมา