เช็คด่วน สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์รอบใหม่ 2565

 

ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา เป็น 3 ระยะ โดยระยะระยะแรก เป็นการตั้งจุดจำหน่ายสลาก 80 ปัจจุบันมีจุดจำหน่ายสลาก 80 ไปแล้วกว่า 754 จุด และจะครบ 1,000 จุด ภายในเดือนสิงหาคม

 

ระยะที่สองเปิดให้ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม  2565  ถึง  31 มกราคม 2565 ต่อมาคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล มีมติให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดกระบวนการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ แนวทางการคัดเลือก และกระบวนการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) และกำหนดวันทำการสุ่มคัดเลือกแบบเรียงลำดับ (Random Sort) ผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565 จำนวน 70,000 ราย ในวันที่10 สิงหาคม 2565 นี้

 

ล่าสุด นายธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการและโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ กองสลาก เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางสำนักงานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการสุ่มคัดเลือกผู้มีสิทธิซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล จากการ ลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ ปี 2565 รวม 69,997 ราย ที่ผ่านคุณสมบัติ 299,353 ราย การลงทะเบียนผู้ค้าสลากรายใหม่ รายชื่อทั้งหมดมีความโปร่งใส 100% สามารถตรวจสอบได้ เป็นผู้ที่มีอาชีพขายสลากจริง และตรงตามคุณสมบัติเบื้องต้น

 

โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีการประกาศรายชื่อทั้งหมด ผ่านเว็บไซต์ www.glo.or.th และจะนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการสลากนัดพิเศษเห็นชอบในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และเปิดให้ซื้อ-จอง ได้ตั้งแต่งวด 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป