สำนักงานสลากแบ่งรัฐบาล เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย “สลากดิจิทัล” เริ่มวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  10 พฤษภาคม 2565  นี้ รองรับการจำหน่ายผ่านแอป “เป๋าตัง”

 

หลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีราคาแพงเกินกว่าราคาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่กฏหมายกำหนดได้สร้างความเดือดร้องให้กับบรรดาเหล่าพ่อแม่พี่น้องที่เป็นนักเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้มีการศึกษาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา

 

ภายหลังได้มีการแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาโดยจะทำการจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล “สลากดิจิทัล”  พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยถึงโครงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล ที่จะเริ่มต้นจำหน่ายงวด 16 มิถุนายน 2565 เป็นงวดแรก

 

โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เปิดให้ผู้จำหน่ายสลากนำสลากมาจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล “สลากดิจิทัล”

 

สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.glo.or.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 24.00 น. และรายงานตัวทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 11-21 พฤษภาคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 

1) เป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ ปี 2558 ที่มีสิทธิในการทำรายการผ่านระบบซื้อ-จองล่วงหน้าสลากฯ

2) เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากประเภทบุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

และหากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเปิดรับสมัครจากผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 ในโอกาสต่อไป

 

สามารถสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 8688, 0 2528 9555, 0 2528 9541 – 7, 0 2528 9503 – 7, 0 2528 9532 – 7 และ 0 2528 9511 – 23 และศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ (Call Center) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 9999 ในวันและเวลาทำการ